کد پستی استان ایلام

صفحه اصلی / کد پستی استان ایلام

رنج کد پستی شهرستان های استان ایلام

 

نام شهر

کد پستی

ایلام ۶۹۳۱۱ الی۶۹۳۹۱
ایوان ۶۹۴۱۱ الی ۶۹۴۹۱
آبدانان ۶۹۷۱۱ الی۶۹۷۹۱
دره شهر ۶۹۶۱۱ الی۶۹۶۹۱
دهلران ۶۹۸۱۱ الی۶۹۸۹۱
شیروان و چرداول ۶۹۵۱۱ الی۶۹۵۹۱
مهران ۶۹۹۱۱ الی۶۹۹۹۱