منطقه 11 پستی تهران

صفحه اصلی / منطقه 11 پستی تهران

محدوده شهرکد پستی مرکز تهران (منطقه 11 پستی)

 

 

شامل محدوده ای از مناطق  3 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12 ، 15 و 16 شهرداری تهران

 

محلات شامل: عباس آباد، بیهقی، بهجت آباد، پامنار، بازار، پارک شهر، امیریه و ...

اتوبان، بزرگراه و میادین شامل: زین الدین، همت، مدرس، حقانی، آفریقا، رسالت، بهشتی، مطهری، سهروردی، کریم خان، طالقانی، ولیعصر جنوب، انقلاب، حافظ، جمهوری، مجاهدین، مصطفی خمینی، ری، مولوی ،پانزده خراداد، سه راه امین حضور، میدان امام خمینی، شوش، وحدت، بروجردی و ...

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

 17شهریور جنوبی-تکلی

1181

 پاچنار

1161

 امیرکبیر

1141

 میدان امام خمینی

1111

 شوش شرقی

1183

 خیام-سید ناصرالدین

1163

 سعدی-اکباتان

1143

 حسن آباد

1113

 17شهریور-منصور

1184

 اعدام

1164

 لاله زار جنوبی

1144

 15خرداد-باب همایون

1114

 شوش-بروجردی

1185

 پانزده خرداد-نوروزخان

1165

 لاله زار نو

1145

 سعدی جنوب

1115

 شوش غربی-پارک بهاران

1186

 مصطفی خمینی-سید اسماعیل

1166

 ظهیر السلام

1146

 ناصر خسرو

1116

 بعثت-بخارائی

1187

 مولوی-صاحب جم

1167

 هدایت-کاشف

1147

 چهارراه سرچشمه

1117

 شوش-خ مرسلی

1188

 مولوی-باغ فردوس

1168

 پیچ شمیران-صفی علیشاه

1148

 خ سرچشمه

1118

 شوش غربی

1189

 انقلاب-ویلا

1169

 پیچ شمیران-صفی علیشاه

1149

 خ امام خمینی

1119

 وحدت اسلامی

1191

 دروازه دولاب

1171

 -

-

 میدان فردوسی جنوب

1131

 وحدت-ابوسعید

1193

 خیابان ری

1173

 امام خمینی-مازنداران

1153

 چهارراه ولیعصر-خ رازی

1133

 میدان گمرک-خ قلمستان

1194

 دولو-17شهریور

1174

 شهدا مجاهدین

1154

 پل حافظ(شمال)

1134

 مولوی

1195

 ری-قیام

1175

 -

-

 جمهوری-سی تیر

1135

 میدان راه آهن-ولیعصر

1196

 میدان خراسان

1176

 خ ایران

1156

 فردوسی-فروغی

1136

 مولوی-تختی

1197

 خراسان-فرج اللهی

1177

 بهارستان-مردم

1157

 امام خمینی-استخر

1137

 مولوی-دهقانی

1198

 انیستیتو پاستور

1178

 امین حضور

1158

 ولیعصر-سخایی

1138

 وحدت اسلامی-بیمارستان رازی

1199

 شوش-خ ری-انبار گندم

1179

 17شهریور-فیاض بخش

1159

 بهارستان

1139