منطقه 15 پستی تهران

صفحه اصلی / منطقه 15 پستی تهران

کد پستی مرکز تهران (منطقه 15 پستی)

 

 

شامل محدوده ای از مناطق  3 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12 ، 15 و 16 شهرداری تهران

 

 

محلات شامل: عباس آباد، بیهقی، بهجت آباد، پامنار، بازار، پارک شهر، امیریه و ...

اتوبان، بزرگراه و میادین شامل: زین الدین، همت، مدرس، حقانی، آفریقا، رسالت، بهشتی، مطهری، سهروردی، کریم خان، طالقانی، ولیعصر جنوب، انقلاب، حافظ، جمهوری، مجاهدین، مصطفی خمینی، ری، مولوی، پانزده خرداد، سه راه امین حضور، میدان امام خمینی، مولوی، شوش، وحدت، بروجردی و ...

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

سمیه

1581

شریعتی-سه راه طالقانی

1561

سیدخندان-جلفا

1541

وزرا غرب

1511

مفتح-شیرودی

1583

بهار شمالی-کارگر

1563

سیدخندان-مجتبایی

1543

بخارست

1513

قرنی-کریم خان

1584

بهار شمالی

1564

شریعتی-کتابی

1544

آرژانتین-احمد قیصر

1514

کریم خان-سنائی

1585

سهروردی جنوبی-بهار شیراز

1565

میرداماد-شاه نظری

1545

آرژانتین-بیهقی

1515

عباس آباد-قائم مقام

1586

ترکمنستان

1566

میرداماد-وزیری پور

1546

الوند

1516

مطهری-میرعماد

1587

مطهری-شریعتی

1567

رازان جنوبی

1547

آرژانتین-آفریقا

1517

قائم مقام

1588

زینالی-عباس آباد

1568

میرداماد-رازان

1548

چهارراه جهان کودک

1518

مطهری-جم

1589

سهروردی-اندیشه

1569

میرداماد-نفت جنوبی

1549

طالقانی-ولیعصر

1519

چهارراه کالج

1591

مفتح-طالقانی

1571

سهروردی-هویزه

1551

پاکستان

1531

ولیعصر-طالقانی

1593

بهار شمالی-فجرالملک

1573

سهروردی-خرمشهر

1553

خرمشهر-عشقیار

1533

ولیعصر-زردتشت

1594

هفت تیر-مسجدالجواد

1574

سهروردی-قندی

1554

-

1534

مطهری-لارستان

1595

مطهری-مفتح

1575

سهروردی-سیدخندان

1555

-

1535

مطهری-میرزای شیرازی

1596

مطهری-جهانتاب

1576

سیدخندان-شریعتی-جنوب

1556

-

1536

کریم خان-میرزای شیرازی

1597

بهشتی-تختی شمال

1577

آپادانا-شکوه

1557

-

1537

نجات الهی

1598

بهشتی-تختی جنوب

1578

شریعتی-توپچی

1558

-

1538

طالقانی-قرنی

1599

امیر اتابک

1579

چهارراه قصر-بهشتی

1559

-

1539