منطقه 16 پستی تهران

صفحه اصلی / منطقه 16 پستی تهران

کد پستی شمال شرقی تهران (منطقه 16 پستی)

 

 

شامل محدوده ای از مناطق 1 ، 4 ، 7 و 8 شهرداری تهران

 

 

محلات شامل: ازگل، گلستان، شمیران نو، شهرک امید، قنات کوثر، حکیمیه، خاک سفید، تهرانپارس، نارمک، مجیدیه، وحیدیه و ...

اتوبان، بزرگراه و میادین شامل: بابایی، امام علی شمال، صیاد شیرازی شمال، ستاد مشترک، لشکرک(تلو)، عباسپور،احسان، اتحاد، ناهیدی، شاهد، استخر، حجربن عدی، بزرگراه رسالت، میدان رسالت، اتوبان باقری، دلاوران، فرجام، استاد حسن بنا، زین الدین، سبلان، مدنی، نامجو، میدان امام حسین، پل چوبی، آیت، میدان نبوت، میدان الغدیر و ...

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

 رسالت-هنگام

1681

 خواجه عبداله-ابوذر

1661

 سبلان-مدنی

1641

شریعتی-درختی

1611

 نارمک-علم وصنعت

1683

 بنی هاشم

1663

 وحیدیه

1643

شریعتی-ملک

1613

 دانشگاه علم و صنعت

1684

 فرخی عراقی

1664

 وحیدیه

1644

سپاه

1614

 فرجام-عبادی

1685

 شمس آباد

1665

 نظام آباد-گلبرگ

1645

گرگان

1615

 خ آبعلی-خ سازمان

1686

 پاسداران-گلستان

1666

 نارمک-آیت

1646

امام حسین-دماوند

1616

 تکاوران

1687

 حسن بنا

1667

 خاقانی-نارمک

1647

امام حسین-تهران نو

1617

 هنگام-کوچه14

1688

 حسین آباد

1668

 هفت حوض-مهران پور

1648

 نامجو-لاغری

1618

 قنات کوثر

1689

 میدان هروی

1669

 هفت حوض-آیت

1649

 پل چوبی

1619

 -

1691

 رسالت-16متری دوم

1671

 سه راه تهرانپارس

1651

 سیدخندان(شمال)

1631

 اراج-گلزار

1693

 میدان ملت

1673

 تهرانپارس-تیرانداز

1653

 مجیدیه

1633

 امام علی-پروین

1694

 هنگام-علم و صنعت

1674

 فلکه اول

1654

 گلبرگ غربی-اثنی عشری

1634

 میدان ازگل

1695

 کرمان شمالی

1675

 بین فلکه 2 و 3 تهرانپارس

1655

 گلبرگ غربی-کرمان

1635

 ازگل (جنوب)

1696

 رسالت-مسجدالرسول

1676

 خ سوم تهرانپارس یا 196

1656

 سبلان شمالی-لشکر

1636

 -

1697

 رسالت-هنگام

1677

 جشنواره

1657

 سبلان شمالی

1637

 دانشگاه امام حسین

1698

 لویزان-شبان

1678

 عباسپور

1658

 خواجه نظام

1638

 -

 -

 بابایی-هنگام-لویزان

1679

 بلوار نور-حکیمیه

1659

 خ پلیس-سروش-فرهنگ

1639