طول پیامک

صفحه اصلی / طول پیامک

محاسبه تعداد پیامک

هر پیامک فارسی 70 حرف می باشد. در صورتی که پیام شما بیش از 70 حرف باشد، مخابرات آن را به صورت چند بسته تقریبا هفتاد کاراکتری ارسال می نماید.

شکل دقیق محاسبه به شکل زیر می باشد:

پیامک اول (صفحه اول) : 70 کاراکتر
پیامک دوم (صفحه دوم) : 64 کاراکتر
پیامک سوم (صفحه سوم) : 67 کاراکتر
پیامک چهارم (صفحه چهارم) : 67 کاراکتر
سایر صفحات ، از چهارم به بعد 67 کاراکتر می باشند.

ضمنا اگر پیامی به صورت کاملا انگلیسی باشد و در آن از اعداد و یا حروف فارسی و عربی(یونیکد) استفاده نشده باشد، هر پیام می تواند شامل 160 حرف باشد و در صورتی که طول پیام شما بیش از 160 کاراکتر باشد ، مخابرات آن را به بسته های 160 حرفی تقسیم می کند و سپس ارسال می کند.

شکل دقیق محاسبه به شکل زیر می باشد:

پیامک اول (صفحه اول) : 160 کاراکتر
پیامک دوم (صفحه دوم) : 146 کاراکتر
پیامک سوم (صفحه سوم) : 153 کاراکتر
پیامک چهارم (صفحه چهارم) : 153 کاراکتر
سایر صفحات ، از چهارم به بعد 153 کاراکتر می باشند.

دقت کنید که هزینه پیام لاتین تقریبا دو برابر هزینه پیامک فارسی است.
اگر در پیام لاتین حتی یک حرف فارسی (یونیکد) وجود داشته باشد، پیام به صورت فارسی تلقی می شود
ضمنا پیام خالی بر اساس زبان گوشی، فارسی یا لاتین محاسبه می شود. یعنی اگر هنگام ارسال کیبورد شما در حالت فارسی باشد، پیام خالی به صورت فارسی ارسال می گردد و هزینه آن مطابق هزینه پیامک فارسی می باشد و در غیر اینصورت پیام لاتین تلقی می گردد.